BIT Scale up

เป็นโครงการบ่มเพาะดิจิทัล ที่จะช่วยนวัตกรด้านสังคม (Social Innovator) สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยี คุณอาจจะเข้าใจปัญหาสังคมที่ทำอยู่แล้ว และเราจะช่วยเสริมหลักคิด เพื่อต่อยอดนวัตกรรมหรือแนวคิดให้ขยายผลบนเทคโนโลยีได้มากขึ้น

เพียงแค่คุณ

เข้าใจปัญหาสังคมที่สนใจอยู่

มีไอเดียต่อยอด

สนใจเรื่องเทคโนโลยี

พร้อมลงมือทำจริง

มีวิธีแก้ปัญหา
มีมุมมอง Business
ไม่มีมุมมอง Tech
มีวิธีแก้ปัญหา
มีมุมมอง Tech
ไม่มีมุมมอง Business
มีวิธีแก้ปัญหา
มีมุมมอง Business
มีมุมมอง Tech
แต่ทำแล้วไม่ไปไหน

โครงการนี้สำหรับคุณ

หากคุณมีไอเดียใหม่ๆ อยากแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม แต่ไม่อยากหยุดแค่ความคิดไว้แค่นั้น
BIT Scale up โครงการบ่มเพาะดิจิทัล พร้อมที่จะช่วยคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กดสมัครตอนนี้ เพื่อมีสิทธิเป็น 1 ใน 6 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

หากคุณไม่ได้มีทีมพัฒนาเทคโนโลยี หรือยังไม่มีแผนว่าจะต่อยอดไปดิจิทัลอย่างไร ไม่ต้องกังวล โครงการจะช่วยคุณ พัฒนาไอเดียต่อยอด เพื่อให้สามารถยื่นขอทุนเพื่อพัฒนา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
Expert & Mentor
รับความรู้และคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
กิจกรรมบ่มเพาะไอเดีย
Workshop Incubator
ติดอาวุธเสริมสร้างความพร้อมเฉพาะจุด
เครือข่าย
Partner
พบกับเหล่านวัตกรที่จะมาช่วยเชื่อมโยงงาน เครือข่ายขยายผลให้กว้างขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่จะมาคอยแนะนำและพร้อมจะช่วยคุณติดอาวุธ ระดมความคิดและพัฒนาไอเดียตลอดโครงการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำไปต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริง
คุณ เอด้า จิรไพศาลกุล
Co-Founder, เทใจดอทคอม
คุณ ศานนท์ หวังสร้างบุญ
Co-Founder, Once Again hostel
คุณ ชิตพล วัชราพันธ์
Senior Director of International Program, Local Alike
คุณ จินต์ภาณี สุขวัฒโน
Social Innovation & Social Entrepreneurship Research Strategist, EEF
คุณ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
Founder, เพจแปดบรรทัดครึ่ง
คุณ พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Story Curator, TEDx และ Co-Founder, Glow Story
ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
Founder, Strategy Essential
คุณ สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
Founder, Saturday School
คุณ ศิรธันย์ กิตติ์ธนานิธิกุล
Chief Social Impact Officer, Flench

กำหนดการ

Online Proposal
21 MAY -14 JUN 2020
รับสมัครทีมเข้าร่วมโปรแกรม
Announcement
16 JUN 2020
ประกาศผลรอบ 40 ทีม
BIT Scale up 2020
Grand Opening
20 JUN 2020
งานเปิดตัวโครงการ อธิบายภาพรวมและพบกับ Guest Speaker สุดพิเศษ
Digital Innovation
Work Shop 101
JUN - SEP 2020
Workshop ติดอาวุธ Digital ให้นวัตกรเพื่อสังคม Digital
Digital Incubation
Intensive Camp
OCT - NOV 2020
โครงการบ่มเพาะ 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเตรียมตัวยื่นขอทุนกับทาง NIA
BIT Scale up 2020
Final Day
DEC 2020
งานเปิดตัว 6 ทีม และนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ NIA

เครือข่ายของเรา